1.ca.04. La definició

Resultat d'imatges de imatges cadires

 

La Definició

Aprendre a fer definicions  és molt útil per estructurar el pensament i  aprendre a explicar allò que sabem de manera clara i precisa. Ho treballarem al llarg del curs.

Per a fer definicions de noms:
1.Has de cercar un nom que correspongui al grup semàntic al qual pertany (hiperònim). Exemple: cadira – moble. En altres casos podria ser: eina, instrument, mitjà de locomoció, estri de cuina, moble, recipient, animal, planta, etc.
2. Has de dir algunes de les seves característiques: quina forma té, de quin material està fet, per a què serveix, etc. Exemple: cadira: moble que consta d’un seient i un respatller per a una sola persona.
3. Recorda que el terme definit no pot entrar a la definició.

Exercici:

  1. Fes una definició per a cada un d’aquests objectes. T’has de fixar que tots tenen característiques comunes, però n’hi ha d’altres que els diferencien:
    Sofà:
    Balancí:
    Tamboret:
    Butaca:
This entry was posted in Català, el camp semàntic i la definició, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s