3.en.10 Conducting a survey

Continue reading

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

3.es.34. Lírica barroca


Continue reading

Posted in Castellano, literatura barroca | Leave a comment

3.ca.22. La literatura misògina: Jaume Roig. Isabel de Villena

 

IMG_6335

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3.ca.21. La literatura del segle XV. Tirant lo Blanc

 

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3.en.09 Leisure

Leisure time word cloud

How do you spend your leisure time?

Look at the activities in the box. Are you familiar with them?

Continue reading

Posted in English | Leave a comment

3.ca.20. El C.D. La substitució pronominal. Exercicis

1. Omple els buits amb el pronom de C.D. corresponent:
a) Na Marta i na Marga l’any passat agafaven sempre el bus i ara ja no _________ agafen.
b) En Pep menja fruita per berenar però no _______ menja més en tot lo dia.
c) N’Ariadna compra samarretes i avui _______du una de vermella.
d) Avui hem fet un dictat i ara heu de copiar_______una altra vegada.
e) Miquell, no has duit els treballs a classe; porta______ dilluns!
f) No he fet totes aquelles feines que m’havia programat i ara ________ hauré de fer el cap de setmana.

 

2. Subratlla el CD i substitueix-lo per algun d’aquests pronoms febles corresponents:

a) Regalarà el cotxe al seu fill gran.

b) Doblegaré els papers per la meitat.

c) Portava les ulleres al revés.

d) Duia la perruca torta.

f) L’oncle Albert també dissenya armaris.

e) Ha fet un petó a l’altre noi.

f) Havíeu exigit els comptes.

a) Porta guix!

b) Ha rebut moltes cartes d’amor.

c) S’han negat a fabricar armament.

d) En aquella paradeta venen braçalets.

e) Hem comprat un parell d’enciams.

g) Vam haver d’encendre tres llumins.

g) Renta els plats primer, si et plau.

 

4. Subratlla el CD i substitueix-lo pel  pronom corresponent:

 1. a) Han imposat les seves lleis.
 2. b) Comprarem albergínies a la plaça.
 3. c) M’agradaria olorar aquests clavells.
 4. d) Si continuem així, perdrem clients.
 5. e) Amb aquest negoci no obtindrem gaires beneficis.
 6. f) Primer de tot cal coure el peix.
 7. g) Pintaven les parets de color verd.
 8. a) Faig allò.
 9. b) Defensarà el seu germà a peu i a cavall.
 10. c) Arrencà el rave sense gaire esforç.
 11. d) El batlle prometé que enjardinaria la ciutat.
 12. e) Està disposat a veure el ministre.
 13. f) Hem vingut per ajudar el teu gendre
Posted in Uncategorized | Leave a comment

3.es.33. Comienza el espectáculo (3). La viuda valenciana, de Lope de Vega.

Continue reading

Posted in Castellano, literatura, literatura barroca | Leave a comment