3.ca.21 Els pronoms febles (II). Combinació i col·locació.

En aquesta entrada veurem com se substitueixen i es combinen dos o més pronoms febles dins la mateixa oració.
Recordem que pel que fa a la posició, els pronoms febles poden anar davant o darrere del verb:

 1. Generalment es col·loquen immediatament davant del verb: em pentino, es pentina, ens ho pensàvem…
 2. Quan el verb és un infinitiu, un gerundi o un imperatiu es col·loquen immediatament darrere:
  Tenia ganes de veure’t.
  Han vist en Sergi escapant-se de l’escola.
  Fes-te una truita.
 3. En les perífrasis verbals i el passat perifràstic, els pronoms febles tant poden anar al davant com al darrere del verb:
  Ho va dir o Va dir-ho.
  El
  vaig portar o va portar-lo.
  L’he de veure o he de veure’l.
  El deu fer o deu fer-lo.
  Hi vaig anar o vaig anar-hi.

Quan van darrere, sempre s’uneixen al verb amb un apòstrof o un guionet. Heu de tenir en compte que tots els pronoms, excepte LI i HO, es poden apostrofar.

Cal que us fixeu com comença i acaba el verb: si comença o acaba en vocal, el pronom s’apostrofarà (l’escolto – escolta’l); si comença en consonant o acaba en consonant o diftong no s’apostrofarà (en menjo / mengeu-ne / menjar-ne).

Recordeu que l’apòstrof serveix per indicar que ens hem “menjat” una vocal (l’he comprat), mentre que el guionet simplement s’utilitza per unir els pronoms després del verb (comprar-nos-el). Davant del verb només podem escriure apòstrof (li n’hem comprat dos).

Quan hem de substituir més d’un pronom, els col·locarem seguint el següent ordre:

Quan hem de substituir dos o més complements per dos o més pronoms febles, els posarem o bé tots plegats davant el verb o bé tots plegats darrere el verb. També cal tenir en compte que en la combinació de dos o més pronoms febles davant o darrere el verb, hem d’escriure l’apòstrof tan a la dreta com puguem.

COMBINACIONS DE CI + CD

1. Substitueix el CD i el CI d’aquestes oracions i fes-ne la combinació que calgui.
a) Deixarem les joguines als nens.
b) Fes la comanda als proveïdors.
c) Recomana als companys que hi vagin.
d) Envia el paquet als avis.
e) Voldria regalar aquests llibres als companys. f) Dóna les instruccions als clients.
g) Ofereix pastes als convidats.
h) Posa el jersei als nens.
i) La portera explica als veïns el que ha passat. j) En Nicolau porta regals als seus nebots.

COMBINACIONS AMB ELS CRV, C. PREDICATIUS I CC.

2. Digues quina funció sintàctica fan els sintagmes subratllats, substitueix-los per pronoms febles i fes-ne la combinació adequada.

3. Omple els buits amb la combinació adient (sempre dos pronoms).


4. Assenyala les combinacions pronominals incorrectes.

Un recurs molt interessant del CPNL que us ajudarà moltíssim a sistematitzar els vostres apunts.

Exercicis autocorrectius.

Descarrega’t aquesta app i practica’ls!

 

Advertisement
This entry was posted in Català, Pronoms febles, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s