3.ca.23 Les Avantguardes (II). Preparació del qüestionari.


Cal·ligrama de Salvat-Papasseit, 1923

Estudia les presentacions següents per al qüestionari de dimecres que ve:

CUBISME (Grup 2):
https://docs.google.com/presentation/d/1dx0xeMuGzY0dZhuWikImE3qhIMHYUauG74PD8tr5W5U/edit#slide=id.p  (Per veure-la bé heu de clicar a “Inicia la presentació”)

EL DADAISME (grup 4)

EL DADAISME (Grup 6)

EL FUTURISME (Grup 1)

EL SURREALISME (grup 3)

EL SURREALISME (Grup 5)

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s