3.ca.18 Les oracions subordinades adjectives o de relatiu

Resultat d'imatges de subordinades adjectives

Subordinades adjectives apunts

Presentació or. coord. i sub. adj

1.-Subratlla les proposicions subordinades d’aquestes oracions i indica si són adjectives o substantives

 1. Qui menja sempre frankfurt acaba fet una botifarra.
 2. L’al·lota a qui vas imposar la medalla era una gran atleta.
 3. El que ens van oferir de postres eren lioneses.
 4. Va ensenyar al duaner el que duia a la maleta.
 5. Hi ha persones que parlen un moment abans de pensar el que volen dir.
 6. Qui arribi primer haurà de buscar la persona a qui ens hem d’adreçar.
 7. El que has de fer és no confiar en qui no coneixes prou.
 8. La que surt de la pescateria és l’al·lota amb qui abans xerrava.


2.- Subratlla les subordinades relatives adjectives, commutant-les per un adjectiu sinònim. Encercla’n tot seguit el pronom relatiu i indica’n l’antecedent.

Ex: Aquest és l’únic empleat que arriba a l’hora:
Aquest és l’únic empleat puntual. Pronom relatiu: que. Antecedent: empleat.

a) Un castell de focs és un espectacle que impressiona.

b) Aquell home que no té gens de cabell és el director del film.

c) Les cartes que no admeten retard han de sortir ara mateix de l’oficina de correus.

d) Les cadires que es poden plegar ens seran molt útils.

e) Varen construir una fortalesa que no es podia destruir.

3.- Fes l’anàlisi morfosintàctica aquestes oracions.

 1. He comprat la revista especialitzada que em vas recomanar.
 2. Els arquitectes, que s’han reunit a la terrassa de l’edifici, no faran declaracions.
 3. Han donat la feina a la veïna de qui et parlava ahir.
 4. Ha desaparegut la bossa en què duia els llibres i la carpeta.
 5. L’amor que he viscut ha estat sincer.
 6. La feina a la qual t’has hagut d’acostumar demana molta energia.
 7. El poble on vaig néixer és molt turístic.
 8. La gent a qui vares oferir la teva ajuda encara té molts problemes.
 9. He conegut un pintor les obres del qual són magnífiques.

correcció-ACTIVITATS RELATIUS

Activitats de reforç

Practica’ls

Més activitats

Exercicis de relatius 1

Exercicis de relatius 2

Advertisement
This entry was posted in Català, Les oracions compostes, Les oracions subordinades adjectives, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s