3.ca.17 L’oració composta. Les oracions coordinades.

Les oracions compostes i les oracions coordinades

Llegeix els apunts i fes les següents activitats.

1.Digues si les oracions compostes següents són juxtaposades, coordinades o subordinades.

 • El ministre ha anunciat que el govern estudiarà noves mesures econòmiques.
 • Estudia molt però no aprova.
 • Estudies o treballes?
 • He perdut la carpeta que vaig comprar la setmana passada.
 • Fes la reclamació ara o perdràs l’oportunitat.
 • No volia menjar, estava trist, plorava constantment.

2.Aïlla les proposicions que formen les oracions compostes anteriors: construeix frases simples i si hi ha elements elidits reintegra’ls.

3.Digues de quin tipus són les oracions coordinades següents.

 • No camina ni fa cap esforç.
 • No només ha aprovat el curs sinó que ha tret molt bona nota.
 • Jo corria i ell botava.
 • O aniré de compres o aniré al cinema.
 • Abriga’t bé o tindràs fred.
 • Ha comprat cireres a 8€ el quilo, és a dir, ha gastat massa diners.
 • No va dinar ni va sopar.
 • No va anar a l’escola, sinó que va anar al metge.
Advertisement
This entry was posted in Català, Les oracions compostes, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s