2.ca.05. Anàlisi morfosintàctica

Anàlisi morfosintàctica de l’oració simple.

Subratlla els complements verbals i/o els atributs que hi hagi en les oracions següents i digues la funció sintàctica que realitzen.

1. Ahir va arribar en Joan a la ciutat.

2. Escric una carta a la meva cosina amb l’ordinador.

3. Això és bo per a nosaltres.

4. He anat a Mallorca amb els meus pares.

5. Hi ha molta gent al carrer.

6. Dos i dos són quatre.

7. Una carta va ser escrita pel president del Comitè a la Comissió investigadora.

8. Vaig portar el dossier al secretari.

9.  Els estudiants obren la llibreta ràpidament amb l’entrada del professor.

10. Telefonarem als nostres amics.

11. Enviava la correspondència dels amics a Viladrau cada estiu.

12. Es fixa en els petit detalls.

13. Vesteix elegantment.

14. Aquella senyoreta sembla la secretària de l’Institut.

15. Un pallasso va espantar la pobra criatura al Circ Cric.

16. Et passeges amb el amics.

17. Aquest edifici del centre de la ciutat no és alt.

18. Ho faig per a tu amablement.

19. M’he acostumat a l’escriptura amb ploma.

20. Feia un fred aterrador.

21. S’escapa el presoner.

22. M’he acostumat a l’escriptura amb ploma.

Repassem: Com fer una anàlisi morfosintàctica?

Analitza les següents oracions: 

  1. He sentit un soroll molt fort.
  2. Na Marta ha telefonat a na Judit al dematí.
  3. Les pluges de la tardor esdevindran perilloses.
  4. Les contínues distraccions d’aquells nois descoratjaven el vigilant.
  5. Aquest vespre estarem molt nerviosos a causa del partit del Barça.
  6. Na Joana es dedica a la música contemporània.
This entry was posted in Català, Sintaxi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s