Monthly Archives: February 2019

2.ca.10 Els accents diacrítics

L’accent diacrític serveix per diferenciar dues paraules que s’escriuen igual, però que tenen un significat diferent.

Posted in Català | Leave a comment

2.en.06 Seeking advice

Who should you listened to and get advice from? Who can give you the help, advice and the emotional support you need in achieving your goals?

Posted in English | Leave a comment

2.ca.09 Josep Carner

Josep Carner  

Posted in Català, El Noucentisme, Uncategorized | Leave a comment

2.ca.08. Comentem poemes!

Ara que comentarem poesia, aprofitarem per repassar conceptes que potser tenim una mica rovellats.

Posted in Català, Poesia, Uncategorized | Leave a comment

2.ca.07. El Noucentisme (III). Comentari de text.

Josep Carner va escriure aquest poema des de l’exili. Després de la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939, es va exiliar primer a Mèxic i després a Bèlgica, on morí el 1970.

Posted in Català, El Noucentisme, Uncategorized | Leave a comment

2.es.27. Modernismo y Generación del 98. El tedio de vivir (3) La Generación del 98 y el tedio de vivir. El paisaje y el paisanaje

Posted in Castellano, Literatura de la generación del 98, literatura modernista | Leave a comment

2.es.26. El tedio de vivir (2) El modernismo, esteticismo como huida del tedio de vivir

Posted in Castellano, Literatura de la generación del 98, literatura modernista | Leave a comment

2.es.25. Modernismo y Generación del 98. El tedio de vivir (1)

 

Posted in Castellano, Literatura de la generación del 98, literatura modernista | Leave a comment

2.ca.06. El Noucentisme (II)

El noucentisme va ser un moviment ideològic i cultural català de principis del segle XX basat en l’estètica clàssica i vinculat a la política, que fou impulsat per l’escriptor Eugeni d’Ors.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2.ca.05. Anàlisi morfosintàctica

Anàlisi morfosintàctica de l’oració simple.

Posted in Català, Sintaxi | Leave a comment