01.ca.09. Activitat de determinants

 

Com que n’hi ha moltes, podeu imprimir els fulls i fer-hi les activitats a damunt. També podeu copiar-les al quadern.

Activitats de determinants

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s