1.ca.5 Els sintagmes

Aquesta setmana ampliarem el nostre coneixement pel que fa als sintagmes. Aquests són senzills i segur que els delimitau correctament en una anàlisi sintàctica

Únicament ⇒ SAdv

heu d’imprimir ⇒ SV

la part teòrica. ⇒ SN

Al quadern, ⇒ SPrep

feis les activitats ⇒ SV

ben presentades. ⇒ SAdj

Ara és el moment de demostrar la vostra destresa i habilitat!

Sintagmes

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s