1.ca.05. Morfologia de l’adjectiu

adjectius

Aquí teniu un PDF amb el que vaig explicar la classe passada. També hi ha les activitats. Podeu imprimir la part teòrica emperò recordau que les activitats s’han de fer al quadern.

L’adjectiu – gènere i nombre

This entry was posted in Català, morfologia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s