Daily Archives: September 16, 2018

1.ca.04. Repassem els arguments

Un argument és el raonament que utilitza l’emissor per a provar o rebatre una tesi i convéncer‐ ne el receptor de la veritat o falsedat. Repasau-los en aquest document i feis l’activitat que teniu a continuació. Recordau que les activitats … Continue reading

Posted in Argumentació, Català, Tipologia textual, Uncategorized | Leave a comment

1.ca.03. Explica, argumenta, dirigeix. Els connectors textuals

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1.ca.02. L’exposició oral

Posted in Català, Oralitat, Uncategorized | Leave a comment