Monthly Archives: September 2018

1.es.10. Teatro romántico. (5) Don Juan Tenorio.

Posted in Castellano, Literatura romántica | Leave a comment

1.es.09. Literatura romántica (4). Dos extremos

Posted in Castellano, Literatura romántica | Leave a comment

1.es.08. Literatura romántica (3) Tipos románticos.

Posted in Castellano, Literatura romántica | Leave a comment

1.es.07. Literatura romántica (2). Características generales

Posted in Castellano, Literatura romántica | Leave a comment

1.es.06. Literatura romántica (1). Estudio teórico

Posted in Castellano, Literatura romántica | Leave a comment

1.ca.05. Morfologia de l’adjectiu

Posted in Català, morfologia | Leave a comment

1.es.05. La argumentación (3). Los argumentos. La analogía

Posted in AR, Argumentación, Castellano | Leave a comment

1.es.04. La argumentación (2) Los argumentos. El silogismo

Posted in AR, Argumentación, Castellano | Leave a comment

1.es.05.bis. GUÍA-MODELO DE ARGUMENTACIÓN

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1.ca.04. Repassem els arguments

Un argument és el raonament que utilitza l’emissor per a provar o rebatre una tesi i convéncer‐ ne el receptor de la veritat o falsedat. Repasau-los en aquest document i feis l’activitat que teniu a continuació. Recordau que les activitats … Continue reading

Posted in Argumentació, Català, Tipologia textual, Uncategorized | Leave a comment