3.ca.20. El C.D. La substitució pronominal. Exercicis

1. Omple els buits amb el pronom de C.D. corresponent:
a) Na Marta i na Marga l’any passat agafaven sempre el bus i ara ja no _________ agafen.
b) En Pep menja fruita per berenar però no _______ menja més en tot lo dia.
c) N’Ariadna compra samarretes i avui _______du una de vermella.
d) Avui hem fet un dictat i ara heu de copiar_______una altra vegada.
e) Miquell, no has duit els treballs a classe; porta______ dilluns!
f) No he fet totes aquelles feines que m’havia programat i ara ________ hauré de fer el cap de setmana.

 

2. Subratlla el CD i substitueix-lo per algun d’aquests pronoms febles corresponents:

a) Regalarà el cotxe al seu fill gran.

b) Doblegaré els papers per la meitat.

c) Portava les ulleres al revés.

d) Duia la perruca torta.

f) L’oncle Albert també dissenya armaris.

e) Ha fet un petó a l’altre noi.

f) Havíeu exigit els comptes.

a) Porta guix!

b) Ha rebut moltes cartes d’amor.

c) S’han negat a fabricar armament.

d) En aquella paradeta venen braçalets.

e) Hem comprat un parell d’enciams.

g) Vam haver d’encendre tres llumins.

g) Renta els plats primer, si et plau.

 

4. Subratlla el CD i substitueix-lo pel  pronom corresponent:

 1. a) Han imposat les seves lleis.
 2. b) Comprarem albergínies a la plaça.
 3. c) M’agradaria olorar aquests clavells.
 4. d) Si continuem així, perdrem clients.
 5. e) Amb aquest negoci no obtindrem gaires beneficis.
 6. f) Primer de tot cal coure el peix.
 7. g) Pintaven les parets de color verd.
 8. a) Faig allò.
 9. b) Defensarà el seu germà a peu i a cavall.
 10. c) Arrencà el rave sense gaire esforç.
 11. d) El batlle prometé que enjardinaria la ciutat.
 12. e) Està disposat a veure el ministre.
 13. f) Hem vingut per ajudar el teu gendre
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s