3.ca.19. L’anunci publicitari

9bBGn67k93J6kapK12hWWnSH

 

A) Contesta les preguntes següents:

 1. Què és la publicitat?
 2. Quins són els objectius d’un anunci publicitari?
 3. Creus que la publicitat és un fenomen de l’època moderna?
 4. Quina diferència hi ha entre la publicitat de productes i la publicitat institucional?
 5. En quins mitjans apareix la publicitat?
 6. Quins solen ser els rols publicitaris d’aquests elements?
 1. homes
 2. dones
 3. infants
 1. La majoria de missatges publicitaris fan servir les figures retòriques pel poder d’atracció i convicció que tenen aquests recursos expressius i semàntics de les imatges. En la publicitat és tan important el que es diu com la forma en què es diu, per això, la publicitat juga amb els valors expressius del llenguatge visual, on les figures retòriques fan un paper important amb el tema, com és el simbolisme de les imatges.

Relaciona cada una d’aquestes figures retòriques amb l’anunci que li correspon:

 1. repetició
 2. hipèrbole
 3. comparació
 4. personificació
 5. metàfora
 6. antítesi

a. heineken

b. images

c.

images

d.

images.jpeg
e. 151202124347_mexico_coca_cola_anuncio_624x351_reuters.jpg
f.
anunci-2

B) En grups de quatre analitzau un d’aquests anuncis. Feu una anàlisi segons el següent guió:

1.- Les paraules 
-Què diuen els textos orals i escrits?

2.- Les imatges
-Quants plans hi ha?
-Què expliquen? Què representen?

3.- Els sons 
-Hi ha música? De quin tipus?
-Hi ha efectes sonors? De quin tipus?
-Quin paper tenen la música o els efectes en l’anunci?

4.- El missatge
-Quin producte i marca s’anuncien?
-Com resumiries el missatge que es vol transmetre?
-A quin públic va dirigit l’anunci?
-Apareix en l’anunci el consumidor de la marca? Com es caracteritza?
-El món que reflecteix l’anunci s’assembla a la realitat?
-Quina representació del món es desprèn de l’anunci?
-Quin tipus de persones apareixen a l’anunci, quin paper hi fan i com estan caracteritzades?
-Quins valors funcionals, emocionals i simbòlics s’atribueixen al producte o servei de l’anunci?

C) En grups de dos heu de crear un anunci publicitari per potenciar un d’aquests hàbits saludables:
 • L’esport
 • La lectura
 • L’alimentació sana
 • L’oci a l’aire lliure

-Determinau quin ha de ser el missatge que voleu transmetre i l’objectiu del vostre anunci.

-Un cop tengueu clar l’objectiu, cercau una frase o paraula que us pugui servir d’eslògan. Heu de cercar una imatge que acompanyi l’eslògan. Ha de tenir les característiques següents:

 • Ha de tenir una gran força visual i plàstica que impacti i persuadeixi.
 • Heu d’utilitzar recursos retòrics per crear l’efecte desitjat.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s