1.ca.10. Els gèneres periodístics

Llegeix la informació següent i fes un esquema del continguts:

B17A88F3-8B87-40BE-93CF-0C1ED73A729D.png

El periodisme té com a finalitat informar i opinar sobre els esdeveniments que susciten l’interès públic. Els gèneres periodístics són les manifestacions formals de la informació, segons una classificació que té en compte l’estructura i el contingut. Els gèneres periodístics poden ser: informatius (tracten temes d’actualitat) i interpretatius o d’opinió (comenten i valoren els temes d’actualitat)

ELS GÈNERES INFORMATIUS

La notícia
La notícia és un text narratiu que ens informa d’un fet o d’un esdeveniment d’actualitat. La notícia s’estructura a l’entorn de sis preguntes bàsiques: qui protagonitza?, què ha passat?, quan ?, on ?, per què ha ocorregut? i com s’ha esdevingut?. Les notícies presenten una estructura fixa que contenen les següents parts:
• El títol : expressa l’essència de la notícia.
• L’ entrada : ( lead ) és el primer paràgraf, escrit en negreta i proporciona les dades bàsiques de la notícia: el qui i el què.
• El cos de la notícia: respon a la resta de preguntes i desenvolupa els fets complementaris en diversos paràgrafs. Inclou els detalls i les declaracions dels protagonistes dels esdeveniments. Si la notícia és àmplia, s’acostumen a posar titolets en negreta cada tres paràgrafs. El suport gràfic es fa a base de fotografies, que porten un peu.

La crònica

La crònica és un relat periodístic que informa sobre uns fets esdevinguts en un espai de temps concret. Originàriament aquest gènere pertanyia a la historiografia. Actualment el cronista narra els esdeveniments recents dels quals és testimoni i hi afegeix alguns elements d’interpretació i de valoració personals. La crònica sol ser complementària d’altres notícies sobre esdeveniments que es produeixen de manera imprevista o previsible.. L’estil de la crònica és més lliure que el de la notícia i el cronista usa l’argot propi de cada àmbit. El cos de la crònica pot seguir els fets de manera cronològica o pot oferir-ne una introducció descriptiva, una anècdota, una declaració, un testimoni, etc.. També tenen el suport gràfic de fotografies. Segons la seva finalitat poden ser informatives o interpretatives. La crònica informativa és el gènere propi del corresponsal o enviat especial. La crònica interpretativa està vinculat a un cronista especialitzat. Té la finalitat d’interpretar el sentit dels esdeveniments com a observador qualificat dels fets. Aquest tipus de cròniques se subdivideixen segons quina en sigui la temàtica. Les més característiques són la crònica negra, l’esportiva, la política, la de societat i la cultural.

El reportatge

El reportatge és un article periodístic d’extensió variable que tracta de forma exhaustiva temes que no són de plena actualitat però que desperten l’interès del públic lector. El reporter crea la informació en lloc de buscar-la. El reportatge respon a dues situacions comunicatives diferents: d’una banda amplia un fet d’actualitat, narrat des de l’òptica del protagonista; de l’altra desenvolupa un tema concret que capta l’atenció del públic i que els mitjans de comunicació tracten d’investigar i ampliar. El reportatge duu un títol, una entrada, el cos de la informació i el suport gràfic. El cos de la informació és extens i inclou les dades, les causes, les conseqüències o les vivències del reporter. Acostuma a haver-hi entrevistes, declaracions, testimoniatges, citacions, etc. S’acompanyen de fotografies, mapes, gràfics…

L’entrevista

L’entrevista és un diàleg extens i a fons que manté el periodista amb un personatge prestigiós o d’actualitat. L’objectiu és aconseguir el màxim d’informació sobre la persona o el tema en què ell està qualificat. Les entrevistes poden ser de dos tipus.
L’ entrevista de personalitat : té l’objectiu de revelar el món interior d’una persona rellevant; se centra en els aspectes més representatius del seu tarannà i de la seva obra o activitat professional. Va precedida de dades biogràfiques. Les preguntes poden anar barrejades amb dades i comentaris.
L’ entrevista d’opinió : se centra en les manifestacions i comentaris que una persona qualificada fa sobre una matèria determinada. L’eix de l’entrevista no és tant la personalitat de l’entrevistat com el tema. Va precedida de la presentació de l’entrevistat.

ELS GÈNERES D’OPINIÓ

La funció dels gèneres d’opinió és crear un parer, favorable o desfavorable, sobre un fet recent per tal d’influir positivament en la consciència de la ciutadania.. Els periodistes no interpreten un fet informatiu de manera arbitrària; són professionals que segueixen unes normes deontològiques; però darrera d’una opinió hi ha una determinada d’interpretar el món, és a dir, una ideologia. Sempre s’ha de distingir la dada objectiva del comentari personal.

L’editorial

L’editorial és l’article d’opinió o de fons que, sota l’òptica de la direcció del periòdic, reflecteix les grans orientacions del diari i fa palesa la seva ideologia; mai no va signat.

L’article d’opinió

Els articles d’opinió exposen anàlisis, crítiques i valoracions sobre fets i temes actuals d’interès general. Hi ha articles d’opinió de col·laboradors habituals del mitjà de comunicació i altres de col·laboradors més o menys esporàdics, entesos en els fets o situacions que comenten. L’estructura d’un article és molt diversa. S’acostuma a seguir la tipologia textual expositiva o argumentativa. Els raonaments són divulgatius. El títol pot suggerir el to de l’article: humor, informació crítica, etc.

Les cartes a la direcció

Les cartes a la direcció exposen crítiques, denúncies, comentaris, felicitacions, etc., sobre fets o qüestions d’actualitat. No han de superar les vint línies i han d’anar signades.

La crítica

La crítica és una modalitat del gènere d’opinió que consisteix en una ressenya informativa i avaluadora d’una obra. L’encapçala una fitxa, que conté les dades més rellevants tant de l’obra com de l’autor o autora. El tipus de crítica que publiquen els mitjans informatius són: de literatura, arts plàstiques, música, espectacles i temes diversos (moda, gastronomia).

Advertisements
This entry was posted in Català, gèneres periodístics, Tipologia textual. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s