1.ca.8. El text expositiu: Cantar l’estimada

 

Casar-se per tenir descendència

1. Llegeix aquest text i explica per què deim que és un text expositiu.

2. Digues quina és la idea principal de cada paràgraf.

3. Elabora un text expositiu explicant quin és el concepte d’home/dona/ amor ideal a l’època actual i Com s’expressa a l’art (cine, literatura, etc.). Abans de començar a escriure has de pensar què vols dir (idees) i organitzar-ho en una estructura (esquema). després, pots redactar-ho. Recorda que has de separar el text en paràgrafs, has d’utilitzar un llenguatge apropiat i has d’estructurar bé les frases. Mira de fer servir connectors per enllaçar les idees: sinó, ara bé, si més no, encara que, malgrat tot…

Cantar l’estimada: l’amor cortès

Els ideals de l’anomenat amor cortès, que va començar a Occitània al segle XII, proliferaren a l’època medieval i moderna. Els poetes i trobadors no cantaven a les esposes, sinó a les amants, les dames casades, distants i inaccessibles a les quals els poetes suplicaven els seus favors. L’amor cortès es va desenvolupar en ambients aristocràtics. La dona es converteix per a l’amant en un ésser inaccessible, culminació de tota mena de valors. Aquest tipus d’amor era una mena d’adulteri platònic i profà, ja que era totalment aliè al matrimoni.

L’amor idealitzat s’expressava en forma de poemes i cançons per a les estimades. En els seus versos, els trobadors expressaven la bellesa i les virtuts de les dames, uns éssers ideals que cal estimar per la seva bellesa i que s’han de cuidar. L’amor es convertí en servei, en homenatge de submissió, i entre la dama i l’enamorat s’elevà un mur tan o més alt que el que separava el senyor del vassall. L’ideal d’estimar dels trobadors s’escamparia per totes les corts d’Europa i establiria les bases d’un nou art d’estimar.

A les corts de l’Europa moderna, era normal que les parelles reials i nobles portessin vides separades, per la qual cosa tant homes com dones sovint cercaven satisfacció i companyia entre les persones que vivien a la cort. Aquestes passions amoroses s’expressaven en la representació d’escenes galants. L’art galant (del francès «galer», ser valent) era la representació d’uns homes atrevits i intrèpids en qüestions d’amor i de dones. En aquest art, la dona evoca passions, amb la seva bellesa i sensualitat, sedueix i participa en aventures prohibides.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s