3.ca.7. Per què cal que ens hi facem addictes?

https://i0.wp.com/www.dentonisd.org/cms/lib/TX21000245/Centricity/Domain/3515/image8108966346613792902.jpg

  1. Observa bé aquesta imatge i llegeix els textos.
  2. Tradueix els textos al català.
  3. Cerca els significats dels mots que no entenguis per tal d’assegurar-te que entens bé el contingut del text.
  4. Contesta la pregunta que fa el text i argumenta la teva resposta.
  5. Fes un llista dels avantatges de la lectura. Quin et sembla més important?
  6. Creus que la qualitat dels llibres que llegim és important? Per què?
  7. Com creus que podem esdevenir més bons lectors?
  8. A quina de les imatges correspondria la teva pràctica lectora?
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s