3.ca.27. Anam als mercats!!

 

Resultat d'imatges de mercats

Avui anirem a visitar dos mercats, el de l’Olivar i el de la Plaça del patins.

Després de la visita fes els exercicis següents:

  1. Quants anys té el mercat de l’Olivar? I el de la Plaça dels Patins?
  2. Quines semblances i quines diferències hi veus?
  3. Saps si a Palma hi ha més mercats municipals? On?
  4. Explica què significa que un producte és ecològic.
  5. Escriu el nom de 12 verdures que es puguin comprar a aquests mercats.
  6. Escriu el nom de 12 fruites que hi puguem trobar.
  7. Creus que comprar als mercats té avantatges? I desavantatges? Explica-ho.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s