25.ca.3. Els signes de puntuació 2

Els dos punts [:]
– Serveixen per introduir llistes La policia va decomissar: armes, bitllets falsos, droga i matrícules falses.
– Per introduir la veu d’un personatge En Manelic va cridar: -He mort el llop!
– Per introduir un exemple o una explicació L’embolcall s’ha de treure de la següent manera: desemboliqueu el llaç abans de trencar el paper.

El punt i coma [;]
Pausa mitjana que separa oracions de sentit complet connectades semànticament entre si. Representa una pausa major que la de la coma i menor que la del punt.
– S’usa per a separar grups d’elements en enumeracions llargues o complexes i que ja contenen comes. Hi assistiren la directora general, Sra. Melià; el secretari de la Comissió, Sr. Dalmau, i el primer vocal de la Comissió, Sr. Grau.

 

Els punts suspensius […]
– Indiquen una oració inacabada El jugador li va dir a l’àrbitre que era un fill de…
– Indiquen una llista inacabada Va comprar patates, llet, caramels, matamosquits…
Se n’escriuen sempre tres i van enganxats al text. Aleshores…
En el cas d’una llista, també podem usar l’abreviatura etc. sempre amb una coma al davant. A l’escola aprenem català, anglès, matemàtiques, etc.

 

L’interrogant [?]
– Assenyala una entonació interrogativa.
– S’escriu al final de l’oració.
Vindràs, oi?

 

L’admiració [!]
– Assenyala una entonació exclamativa, pròpia dels missatges que expressen pena, sorpresa, alegria, sorpresa, ordres, rebuig, enuig o qualsevol altre tipus d’emoció forta.
– S’escriu al final de l’oració.
Que tard s’ha fet!

 

Els parèntesis [( )]
– Aïllen dades complementàries que s’afegeixen al text, aclariments, informacions breus o, fins i tot, observacions personals. Caterina Albert (Víctor Català) és l’autora de la novel·la Solitud.
– Separen les acotacions dels textos teatrals, és a dir, les indicacions de gestos, moviments i tons de veu dels personatges de la part dialogada.
ROC: Hola, Gregori! (Entrant.)
(Ve de camí i amb un far
cell dalt d’un bastó.)
GREGORI: Vatua!
En Roc per aquí!

 

Els guions [— —]
– Indiquen un incís i, per això, sovint són intercanviables amb la coma i, sobretot, amb els parèntesis.
– També indiquen el canvi d’interlocutors en un text dialogat. Hola, bon dia.
Bon dia. Què desitjava?
Volia veure el Sr. Hernández.
Doncs en aquest moment està ocupat.
Es representen amb una mida més gran que el guionet.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s