3.ca.23. Biblioteca o llibreria?

 

b1

 

A) Demà visitarem una llibreria i una biblioteca. Encara que tenguin trets comuns ( espais on hi ha molts llibres, llocs oberts al públic….) presenten diferències fonamentals. Sabries dir quines?

B) Aquí tens el link de la Biblioteca Pública de Can Sales:    https://www.bibliotecapalma.com/index.php/ca/      Entra-hi i contesta les preguntes següents:

 1. De qui és la Biblioteca Pública de can Sales?
 2. Quants anys té?
 3. Quantes seccions té? Què podem trobar a la secció infantil i juvenil?
 4. Com ho has de fer si vols treure un llibre en préstec?
 5. Hi ha llibres que no es poden treure de la biblioteca? Quins creus que poden ser?
 6. Què és el catàleg de la biblioteca?
 7. Quina formació acadèmica hem de tenir per treballar en una biblioteca com a bibliotecaris?
 8. Saps què és un club de lectura? Explica-ho.

C)Cerca informació i contesta les preguntes:

 1. Saps com s’ordenen els llibres a una biblioteca?
 2. Cerca què vol dir la paraula teixell? Cerca la traducció d’aquest mot al castellà.
 3. Què és el Sistema Decimal Universal? Cerca-ho i explica-ho amb les teves paraules..

D) També visitarem una llibreria de Palma, Literanta. Després de la visita contesta les preguntes següents:

 1. Quines seccions hi ha a la llibreria? Com estan col·locats els llibres?
 2. A la llibreria hi ha fotografies i signatures d’escriptors. En recordes algun?
 3. Quina és la cadena de producció d’un llibre, des que l’escriptor l’ha acabat fins que el lector el compra?
 4. Quines creus que poden ser les raons per què algú decideix posar una llibreria?

E) Fes una valoració global de l’activitat. què creus que has après, si t’ha resultat interessant, què és el que més t’ha agradat…

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s