3.ca.19. Les llengües del món 1

 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/10934/15274167/Diccionari+Lleng%C3%BCes+del+m%C3%B3n.png/ee294c9c-ce17-457c-9dc3-db2f2ffca1cc?t=1425062387194

A. En grups de dos contestau les preguntes següents:

 1. Quantes llengües creieu que es parlen al món?
 2. Escriu el nom de totes les llengües que recordis.
 3. Quina és la llengua més parlada al món?
 4. Creus que hi ha llengües que són més  importants que altres? 

 Ara que ja hem treballat i respost aquestes qüestions a classe, ja sabem que en el món es parlen al voltant de 6000 llengües, que constitueixen una de les fonts de riquesa cultural més important del nostre planeta i que són al mateix temps un signe d’identitat de tots els pobles i cultures. De totes maneres moltes d’aquestes llengües van desapareixent.

B. Quines creus que són les causes de la mort d’una llengua?

C. Observa els tres planisferis següents i detalla’n les diferències que hi trobis. Pots extreure’n cap conclusió?

Els lingüistes han classificat les llengües en grans famílies segons el seu origen. Aquí tens una llista d’aquestes famílies i un mapa per situar-les. Mira’l amb atenció i llavors fes els exercicis de més avall.

D. Adscriu cada una d’aquestes llengües a la família que li correspon:

 • català
 • hawaià
 • nepalès
 • suahili
 • guaraní
 • hebreu
 • tibetà
 • txetxè

E. Escriu el nom de totes les llengües que puguin parlar els teus companys de classe i cerca també la família a la qual pertanyen.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s