2.ca.14. Els determinants i els verbs . Repàs.

Aquestes setmanes hem estudiat els determinants i ara estam aprenent les conjugacions verbals. Amb aquests exercicis repassarem aquestes dues categories verbals. els repassarem fent una sèrie d’exercicis.

Determinants

  1. Definició: Un determinant…
  2. A quin tipus de determinant pertany cada una d’aquestes paraules: aquest, la, mon, algun, tercer, vint-i-tres, molts, gaire, unes…
  3. Escriu aquests números en lletres: 28, 2014, 56, 42è, 345 (persones), 1.987.713, 1965.
  4. Subratlla tots els determinants que trobis en el text següent:

Aquella vegada em vaig enfadar molt!  El meu veí sempre posava la música a tota màquina i a mi, que m’agrada tenir molta tranquil·litat i molt de silenci, em molestava aquell renou tan fort. Alguna vegada havia arribat a tancar-me a dins l’habitació i a tapar-me el cap amb un coixí. Quants dies de paciència! Quants nervis continguts! Però diumenge passat el tassó va vessar! A les deu del matí mentre em prenia el meu te amb dues torrades amb confitura i agafava per primera vegada la novel·la que m’havien duit els Reis, vaig sentir un estrèpit que em va fer botar de la cadira i vaig comprendre immediatament que no llegiria gaire si no feia alguna cosa. I vaig prendre una decisió….

5. Omple els buits amb un determinant que convengui:

…perquè ___ oncle Bernat m’havia dit ___ coses importants en ___ temps. Coses que m’acompanyarien sempre, d’_____ coses que fan racó dins la bossa de____ vida, la que anam omplint amb els records que estimam més, perquè ____ records són com les persones, alguns te’ls estimes i altres…

Em va abraçar. No va dir res, però em va abraçar. Jo vaig estrènyer _____ braços al _____ voltant, com si abraçàs ___arbre centenari. I vaig nortar ____ sang que corria per ______venes i que era_______ sang. Vaig notar els batecs del seu cor, que era també _____ cor, i no vag haver de dir res perquè tot estava dit. Tant se valia on havien anat a parar ____ paraules que necessitava per expressar el que sentia per ____ oncle Bernat. Amb _____ gest no em calia parlar…(…)

Quan vaig tornar ______ llit em va semblar que _____lluna brillava més que ______ altra nit i que ____habitació era plena d’_____ aroma verge. Vaig pensar que valia ______pena viure _____vides si podies haver viscut ____moment com aquell.

Verbs

6. Subratlla totes les formes verbals del text anterior.

7. Copia les formes  que pertanyin al mode indicatiu i indica’n el temps verbals.

Exemple: m’havia dit : Plusquamperfet

8. Omple els buits amb el verb indicat conjugat en un temps convenient:

Quan era petita, a na Marta li (agradar) ___________ amagar-se davall el llit quan (tornar)… de l’escola. Hi (estar)________ una estona mentre (berenar)_______ i llavors (sortir)______a jugar. Un dia, però, (adormir-se) _______  i els seus pares, estranyats de no veure-la (començar) a cridar-la -Marta!, Marta! i com que no (contestar)______ (començar)________ a cercar-la per tot, sense resultat. Després  (decidir)_________ telefonar als avis per saber si la nina hi (haver) anat. Quan (veure)______ que no hi (ser)________  (desesperar-se)_______ i (sortir) _______al carrer a cercar-la. Mentre, na Marta (despertar-se)_______ i (anar) a la cuina per parlar amb la seva mare. Com que no hi ( trobar)_______ ningú, (guaitar)_____ per la finestra i (veure)_______ els seus pares que (parlaven) amb una veïna. -Eh! Munpare, mumare , per què no (ser) _______ a casa? -( dir)_____. Els pares (córrer)______ cap a ca seva molt contents i na Marta (pensar) ______ que els adults ( fer)____ coses ben estranyes.

9. Reescriu aquest text canviant els verbs en el temps adequat:

Avui ha arribat una nina nova a l’escola. Ahir el tutor ja ens va avisar que vendria i que havíem de ser amables amb ella. Quan ha entrat hem quedat bocabadats: és molt alta i té els cabells rossos com un fil d’or. Ens ha explicat que és sueca i que fa uns mesos que viu aquí amb la seva família. També ens ha contat que li  agrada molt Mallorca perquè fa molt de sol i pot anar a la platja sovint. Ens ha demanat també si li podíem ajudar perquè vol aprendre aviat i bé el castellà i el català per sentir-se com un més de nosaltres i que també vol treure molt bones notes. Ens ha semblat molt simpàtica i m’agradaria ser amic seu.

Ahir…..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s