1.ca.9. Els adjectius i els textos descriptius

Els adjectius ens ajuden a construir els textos descriptius. Llegeix el text de més avall i fes els exercicis següents:
1. Cerca el significat de les paraules que no coneguis i apunta’l a l’apartat de vocabulari del quadern.
2. Copia tots els adjectius que trobis al text.

3. De quins aspectes de la persona ens parla l’autor d’aquesta descripció? Enumera’ls:
a. alçada
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4. Redacta un text semblant a l’anterior on descriguis una persona de la teva família tot tractant els mateixos aspectes:
La descripció d’una persona
This entry was posted in Català, categories verbals, La descripció. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s