1.ca.7. L’Adjectiu

Els adjectius són paraules que expressen  qualitats del  substantiu. Exemples: alt, intel·ligent, vella, simpàtica, obscura, amables…

  1. Sabries triar un adjectiu per a cada un dels dos personatges que apareixen en el primer plànol de la imatge?
  2. Llegeix el text següent i mira de trobar tots els adjectius que hi ha en el text següent i copia’ls al teu quadern.

La descripció d’una persona

This entry was posted in Català, categories verbals. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s